top of page

הגשת תביעה

רופאים שבהסכם עם המבטח
מבוטח הפונה לקבלת טיפול אצל רופא אשר בהסכם עם חברת הביטוח ישלם לו ישירות את ההשתתפות העצמית, והרופא יסדיר את שאר התשלום ישירות מול חברת הביטוח.

כאשר יש צורך בטיפול המחייב קבלת אישור מוקדם, הרופא יפנה ישירות לחברת הביטוח

לקבלת אישור לבצע את הטיפול, ולאחר ביצוע הטיפול יסדיר את התשלום מול המבטח.
 

לרשימת הרופאים בהסכם עם חברת הביטוח לחץ כאן

רופאים פרטיים - שאינם בהסכם עם המבטח
מבוטח הפונה לקבלת טיפול אצל רופא אשר אינו בהסכם עם חברת הביטוח, ישלם את עלות הטיפול לרופא המטפל, ויגיש טופס תביעה, קבלות וצילומים לחברת הביטוח.

אם נדרש לקבל אישור מוקדם לביצוע הטיפול, המבוטח יגיש את הבקשה על גבי טופס אישור מוקדם שימולא ע"י הרופא המטפל. לאחר שהמבוטח יקבל את האישור יוכל לבצע את הטיפול.


להורדת טפסי תביעה והסברים - לחץ כאן

 

  

לאחר מילוי טפסי התביעה והמסמכים המצורפים, ניתן לשלוח:

 

  • באמצעות דואר לכתובת: אבא הילל 3 רמת-גן ת.ד 1952 מיקוד 5211802
    לידי מחלקת שיניים - הראל חברה לביטוח

  • להעביר לנציגת הראל בתיבת הדואר שבמשרדי ועד העובדים.
    נציגת הראל נמצאת מידי יום א בין השעות 11.30-14.30.

     

bottom of page