top of page

השיפורים שהוכנסו ב"מגן זהב" כוללים גם הגדלה משמעותית בסכום שיינתן לבצוע ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל, הרחבת האפשרויות בטיפולי פריון, טיפולי שיניים לילדים המבוטחים במגן זהב עד גיל 6 יינתנו בחינם, ומעל 6 תינתן הנחה על כל טיפולי השיניים.

התוכנית כוללת מגוון רחב ומקיף של שירותים, שאינם כלולים בסל השירותים במסגרת החוק. השירותים הנוספים מותאמים לכל קבוצת גיל, מתקופת הילדות עד גיל הזהב. באתר ניתן להצטרף לכללית מושלם ו/או לשדרג/להצטרף לכללית פלטינום.

אנו בלאומית סבורים, שמגיע לך יותר. סל הבריאות, רחב ככל שיהיה, אינו יכול לתת מענה לכל הצרכים הרפואיים שלך.

מסיבה זו, אנו מציעים לך להצטרף ל"לאומית זהב", תכנית השב"ן המתקדמת והמקיפה ביותר בישראל.

קופת חולים מאוחדת מציעה למבוטחיה את התוכנית "מאוחדת שיא", התוכנית למתן שרותי בריאות נוספים, המקיפה והמתקדמת של קופת חולים מאוחדת. 

"מאוחדת שיא" מהווה רובד שירותים נוסף לעמיתי הקופה המבוטחים במסגרת "מאוחדת עדיף". 

bottom of page