top of page

תקציר הכיסוי הביטוחי

יובהר כי המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

מבוטחים זכאים לכיסוי הביטוחי כדלקמן: 

ילדים מגיל 5 - 23 שנים: טיפולים ברפואת שיניים משמרת כולל שיקום ע"י כתר ומבנה, אחד בתקופת ביטוח, ויישור שיניים לילדים עד גיל 18.

ביטוח משמר: בן /בת זוג וילד בוגר (מעל גיל 23 שנה) זכאים להיות מבוטחים בביטוח משמר הכולל בין היתר: בדיקות וצילומים, ניקוי אבנית, סתימות, עקירות, טיפולי שורש, טיפולי חניכיים וניתוחים כירורגיים.

פרותטי מורחב: מבוטח בוגר (עובד, בן/ת זוג וילד בוגר) זכאים להצטרף לביטוח פרוטטי הכולל טיפולים ברפואת שיניים משמרת, טיפולים שיקומיים ושיקום על גבי שתלים.

 

לצפייה ברשימת הטיפולים המכוסים, השתתפות עצמית וההחזרים - לחץ כאן

 

גילוי נאות משרד הביטחון

 

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

 


 

bottom of page