top of page
WhatsApp Image 2018-09-07 at 13.22.52.jp

בברכת בריאות ואריכות ימים

 

ששון פרץ

יו"ר ועד עובדי משרד הביטחון

עובדים וגמלאים יקרים,

ועד עובדי משרד הביטחון פועל כל העת לרווחתם וביטחונם של העובדים ובני משפחתם. תחום הביטוח הינו נדבך חשוב ומרכזי בפעילות הוועד, וכרוך בעלויות ומשאבים רבים. 

 

אנו פועלים כל העת לשיפור השירות למבוטחים, ונגישות המידע לגבי זכויות המבוטחים בפוליסות השונות.

 

 

אתר ביטוח זה המופעל ע"י חברת היעוץ ש. לוטינגר ושות', מרכז את המידע הנחוץ לגבי תכניות הביטוח המופעלות באמצעות ועד העובדים.

 

באתר זה ניתן לקרוא ולהדפיס את תנאי הפוליסה המלאה של כל אחד מהביטוחים הקיימים במשרד, לצפות בתקציר הכיסויים, למצוא תשובות לשאלות שכיחות, להוריד טפסי הצטרפות או תביעה. כמו כן ניתן להיכנס ל"אזור האישי" המופעל באתר חברת הביטוח, ואף להגיש תביעה באופן מקוון באתר חברת הביטוח.

 

אתר זה נבנה בעמל ומחשבה מרובים כדי לשפר את השירות למבוטחים, ולרווחת עובדי משרד הביטחון וגמלאיו.

 

     

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page