top of page

הגשת תביעה

מומלץ להגיש את התביעה בסמוך ככל שניתן לקרות מקרה הביטוח!

בעת הגשת תביעה יש לצרף ואת כל המסמכים הנדרשים כגון: טופס תביעה של המבטח, אישור היעדרות מהמעביד, אישורי מחלה מהרופא המטפל, ומסמכים רפואיים רלוונטיים.

 

להורדת טופס תביעה לביטוח תאונות אישיות - לחץ כאן

 

את הטפסים ניתן לקבל גם במשרדי ועד העובדים, בשעות קבלת קהל.

 

לבירורים נוספים בנושא תביעה  - מוקד שירות לקוחות "הראל' טל': 2735*

bottom of page