top of page

הגשת תביעה

במקרה של פטירת מבוטח יש להגיש למבטח, באמצעות מזכירות ארגון העובדים, את המסמכים הבאים:

 

  • תעודת פטירה

  • טופס נהנים (מוטבים) מיח' כוח אדם

  • בהיעדר טופס נהנים, יש להגיש צו ירושה ו/או קיום צוואה.

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.
ועד עובדי משרד הביטחון וחברת הייעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.
המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page