top of page

הגשת תביעה

לתשומת ליבכם: הפוליסה החדשה מחייבת פניה מראש לאישור ותיאום ניתוח, ומחייבת בחירת מנתחים אך ורק מתוך רשימת מנתחי ההסכם עם הראל. לא יינתנו החזרים כספיים בגין בחירת ספק שאינו ברשימת מנתחי ההסכם של הראל!

ניתן להגיש תביעה בשתי דרכים:

  • באופן מקוון - התביעה תטופל ביעילות ובעדיפות גבוהה:

להגשת תביעה באופן מקוון -  לחץ כאן

  • באופן רגיל - מילוי טפסי התביעה ושליחתם באמצעות מייל, דואר או פקס.

הגשת תביעה באופן רגיל יש להוריד את טופסי התביעה המתאימים עפ"י התביעה הרלבנטית, ולצרף אליהם את המסמכים הנדרשים כפי שמפורט בכל נושא.

להורדת טפסי תביעה והסברים - לחץ כאן

לאחר מילוי טפסי התביעה והמסמכים המצורפים, ניתן לשלוח:

 

  • באמצעות מייל: tvbriut@harel-ins.co.il

  • באמצעות פקס: 03-7348166

  • באמצעות דואר לכתובת: אבא הילל 3 רמת-גן ת.ד 1951 מיקוד 5211802
    לידי מחלקת בריאות - הראל חברה לביטוח

 

לווידוא קבלת מסמכים ניתן להתקשר לטל' 1-700-70-28-70

או באמצעות מסרון ל: 052-3235121

 

או באמצעות כניסה לאזור האישי - לחץ כאן

לבירורים נוספים בנושא תביעה  - מוקד שירות לקוחות "הראל' טל': 2735*

bottom of page