דף פרטי ביטוח בריאות 

שם התכנית: ביטוח בריאות

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח 

תאריך תחילת הביטוח: 1/4/2020

תאריך סיום הביטוח: 31/3/2025

זכאים להצטרף: העובדים, הגמלאים  ובני/ות זוגם, ילדיהם ונכדיהם

סבסוד מעביד: קיים לעובד בלבד

פרמיה חודשית לתשלום:

דמי הביטוח (הפרמיה) צמודים למדד הידוע ב -- 1.8.2018

 

 

 

הבהרה: המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

ועד עובדי משרד הביטחון וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח.

המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.