דף פרטי הביטוח

 

שם הביטוח: ביטוח גילוי מחלה קשה

החברה המבטחת: הראל חברה לביטוח בע"מ.

סוג הביטוח: פיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה.

תקופת הביטוח: 30.4.2019  - 1.9.2016

בתום התקופה תחודש הפוליסה אוטומטית לתקופות ביטוח נוספות בנות 3 שנים.

תוקף הביטוח: עד גיל 67, או ימשיך להיות מבוטח כל עוד הינו עובד פעיל.

אופן ההצטרפות: וולונטרי

זכאים להצטרף: עובד/ת בלבד.
בני זוג וילדים זכאים להצטרף לפוליסה פרטית בהנחה של 25% לכל החיים

כמה עולה: 83.30₪ לחודש

סבסוד: כן

המשכיות: בעת סיום הביטוח ואי חידושו או במקרה של עזיבת מקום עבודה: אפשרות להמשיך ברצף ביטוחי מלא במסגרת פוליסה פרטית בהנחה של 15% לכל החיים.