top of page

בהתאם לתקנות הממונה על שוק ההון והביטוח , הביטוח הסיעודי הקבוצתי לעובדי וגמלאי משרד הביטחון ובני משפחותיהם הסתיים

ב-31.12.2016.

מבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי היו זכאים להמשיך את הביטוח במסגרת פוליסה פרטית ברצף ביטוחי מלא, בתנאי שהגישו בקשת הצטרפות עד 30.4.2017.

לקבלת מידע לגבי הפוליסה הפרטית, ניתן לפנות למוקד חברת הראל בימים א' - ה', בין השעות 8:30-16:00, בטלפון  03-7547010

כתובת למשלוח דואר: אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן 5211802

בנוסף ניתן לקבל מידע ולבצע פעולות באמצעות האיזור האישי המופעל ע"י חברת הביטוח:

למעבר לאיזור האישי לחץ כאן

מומלץ כי במקרה של תביעה לבדוק האם הנך מבוטח במסגרת הביטוח הסיעודי בקופת החולים בה אתה חבר. לידיעתך, המבוטחים במסגרת הביטוח הסיעודי של קופות החולים, זכאים לפיצוי סיעודי כדלקמן:

*גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

bottom of page