top of page

הגשת תביעה

למבוטחים בכיסוי ניתוחים "מהשקל הראשון", יש למלא את טופס התביעה המצ"ב, לצרף כל ניירת רפואית רלוונטית נוספת ולהעבירה לאיילון באחת מן הדרכים הבאות:

 

      דוא"ל לתביעות אחרות : tviot_briut@ayalon-ins.co.il

  • באמצעות פקס שמספרו 03-7569586

  • בדואר לכתובת:  איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 5250606, ת.ד. 10957

  • ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות סמארטפון כמסרון או בwhatsapp  למספר 050-3015829

במתכונת משלים לשב"ן - הזכאות לתגמולי ביטוח בפרק הניתוחים הינה לאחר מיצוי זכאותו (שיפוי או השתתפות) של המבוטח במסגרת תכנית הביטוח המשלים בה הוא חבר (שב"ן).

לפני הגשת תביעה יש לפנות תחילה לביטוח המשלים של קופת החולים בה המבוטח חבר, למצות את הזכאות במסגרת הביטוח המשלים, ורק אז להגיש תביעה.
אם הניתוח אושר ע"י השב"ן והמבוטח שילם השתתפות עצמית, יש למלא טופס תביעה, לצרף קבלה וסיכום ניתוח, ולהעביר לאיילון לצורך קבלת החזר.

 

לפרטי התקשרות עם הביטוח המשלים בקופ''ח לחץ כאן

לפירוט המסמכים שיש לצרף בהתאם לסוג התביעה - לחץ כאן

להגשת תביעה יש להוריד את טופס התביעה המצורף מטה, ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים עפ"י ההוראות המופיעות בטופס.

להורדת טופס התביעה המצורף לחץ כאן 

את התביעה ניתן להגיש בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

  • דוא"ל לתביעות ניתוחים בלבד: mail-briutms@ayalon-ins.co.il

  • דוא"ל לתביעות אחרות : tviot_briut@ayalon-ins.co.il

  • באמצעות פקס שמספרו 03-7569586

  • בדואר לכתובת:  איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 5250606, ת.ד. 10957

  • ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות סמארטפון כמסרון או בwhatsapp  למספר 050-3015829

 

למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות בטלפון:  1-800-35-20-01

או בדוא"ל:  moked-briut@ayalon-ins.co.il

למעקב אחר סטטוס תביעה באון-ליין באזור האישי שלך - לחץ כאן

bottom of page