לרופא עד הבית יש להתקשר למוקד ביקורופא -

טלפון מס' 1-800-260-660