דף פרטי הביטוח

 

שם התכנית: מקדם בריאות - פוליסת ביטוח בריאות לחברי הסתדרות המורים בישראל.

חב' מבטחת: הראל חברה לביטוח

תאריך תחילת הביטוח: 1/9/2015

תאריך סיום הביטוח: 31/8/2020

זכאים להצטרף:

  • חברי הסתדרות המורים עד גיל 75.

  • בני/ות זוג של חברי הסתדרות המורים, לרבות ידועים בציבור ולרבות אלמנים/ות של חברים, עד גיל 75.

  • ילדי חברי הסתדרות המורים, לרבות ילדי בן/בת הזוג, ילדים מאומצים או ילדים חורגים, עד גיל 30.

  • בני/ות זוג של ילדי חברי הסתדרות המורים, וכן נכדים של חברי ההסתדרות, עד גיל 30.

סבסוד מעביד: אין

פרמיה לתשלום:

עבור מבוטחים שהכיסוי שלהם כולל פרק הוצאות מיוחדות

עבור מבוטחים שהכיסוי שלהם אינו כולל פרק הוצאות מיוחדות

 

 

 

 

 

הפרמיות צמודות למדד 12243 שהתפרסם ב 15/12/2017

עדכון פרמיה: בהתאם למדד, במעבר בין קבוצות גיל, במועדים הקבועים בהסכם.