top of page

הגשת תביעה

לתשומת ליבכם: הפוליסה החדשה מחייבת פניה מראש לאישור ותיאום ניתוח, ומחייבת בחירת מנתחים אך ורק מתוך רשימת מנתחי ההסכם עם הראל. לא יינתנו החזרים כספיים בגין בחירת ספק שאינו ברשימת מנתחי ההסכם של הראל!

ניתן להגיש תביעה בשתי דרכים:

1. באופן מקוון - התביעה תטופל ביעילות ובעדיפות גבוהה:
להגשת תביעה באופן מקוון -  לחץ כאן

2. באופן רגיל - מילוי טפסי התביעה ושליחתם באמצעות מייל, דואר או פקס.

להגשת תביעה באופן רגיל יש להוריד את טופסי התביעה המתאימים המצורפים מטה, ולצרף אליהם את המסמכים הנדרשים בטבלה הבאה, עפ"י התביעה הרלוונטית.
להורדת טפסי תביעה והסברים - לחץ כאן

 

לאחר מילוי טפסי התביעה והמסמכים המצורפים, ניתן לשלוח:

  • באמצעות מייל: tvbriut@harel-ins.co.il

  • באמצעות פקס: 03-7348166

  • באמצעות דואר לכתובת: אבא הילל 3 רמת-גן ת.ד 1951 מיקוד 5211802 
    לידי מחלקת בריאות - הראל חברה לביטוח

לוידוא קבלת מסמכים ניתן להתקשר לטל' 1-700-70-28-70

או שליחת מסרון ל: 052-3235121

או באמצעות כניסה לאיזור האישי - לחץ כאן

לבירורים נוספים בנושא תביעה  - מוקד שירות לקוחות "הראל' טל' *2735

המידע הינו כללי בלבד. התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח.

הסתדרות המורים וחברת היעוץ ש. לוטינגר ושות' אינם משמשים סוכנות ביטוח. המידע אינו מהווה ייעוץ, הצעה, תיווך או המלצה מכל סוג שהוא לרכישת ביטוח.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג לבין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה העדכנית.

bottom of page