top of page
Naamat.jpg
הגשת תביעה

פרק הניתוחים הינו במסלול משלים שב"ן. לכן בטרם פנייה לחברת הביטוח, יש לפנות לביטוח המשלים בקופת החולים שלך, ולמצות את זכאותך בביטוח המשלים.

במקרה של צורך בביצוע ניתוח, טיפול מחליף ניתוח, השתלה או טיפול רפואי מיוחד בחו"ל, יש לפנות לשב"ן לפני ביצוע הטיפול!

 

 לפרטי התקשרות עם הביטוח המשלים בקופ''ח לחץ כאן

ניתן להגיש תביעה בשתי דרכים:

1. באופן מקוון - התביעה תטופל ביעילות ובעדיפות גבוהה:

להגשת תביעה באופן מקוון -  לחץ כאן

 

2. באופן רגיל - מילוי טפסי התביעה ושליחתם באמצעות מייל, דואר או פקס.

להגשת תביעה באופן רגיל יש להוריד את טופסי התביעה המתאימים עפ"י התביעה הרלבנטית, ולצרף אליהם את המסמכים הנדרשים כפי שמפורט בכל נושא.

להורדת טפסי תביעה והסברים - לחץ כאן

 

לאחר מילוי טפסי התביעה והמסמכים המצורפים, ניתן לשלוח:

  • באמצעות מייל: tvbriut@harel-ins.co.il

  • באמצעות פקס: 03-7348166

  • באמצעות דואר לכתובת: אבא הילל 3 רמת-גן ת.ד 1951 מיקוד 5211802, לידי מחלקת בריאות - הראל חברה לביטוח

 

לוידוא קבלת מסמכים ניתן להתקשר לטל' 1-700-70-28-70

או באמצעות מסרון ל: 052-3235121

 

או באמצעות כניסה לאזור האישי - לחץ כאן

 

 לבירורים נוספים בנושא תביעה  - מוקד שירות לקוחות "הראל' טל': 2735*

bottom of page