top of page

ניתן להגיש תביעה בשתי דרכים:

  • באופן מקוון - התביעה תטופל ביעילות ובעדיפות גבוהה:

להגשת תביעה באופן מקוון -  לחץ כאן

  • באופן רגיל - מילוי טפסי התביעה ושליחתם באמצעות מייל, דואר או פקס.

להגשת תביעה באופן רגיל יש להוריד את טופסי התביעה המתאימים עפ"י התביעה הרלבנטית, ולצרף אליהם את המסמכים הנדרשים כפי שמפורט בכל נושא.

להורדת טפסי תביעה והסברים - לחץ כאן

לאחר מילוי טפסי התביעה והמסמכים המצורפים, ניתן לשלוח:

  • באמצעות מייל: moked-health@menora.co.il

  • באמצעות פקס: 03-7601046באמצעות דואר לכתובת: ת.ד. 927 ת"א מיקוד: 6100802

  • לידי מחלקת בריאות - מנורה חברה לביטוח

 

 

לוידוא קבלת מסמכים ניתן להתקשר לטל' *2000

 

או באמצעות כניסה לאזור האישי - לחץ כאן

 

 

לבירורים נוספים בנושא תביעה  - מוקד שירות לקוחות "מנורה' טל': *2000

 

bottom of page