top of page

איך מגישים תביעה?

ביטוח הבריאות הקבוצתי הינו במתכונת משלים לשב"ן , כלומר הזכאות לתגמולי ביטוח בפרק הניתוחים ובפרק שירותים רפואיים נוספים, הינה לאחר מיצוי זכאותו (שיפוי, פיצוי, הנחה או השתתפות) של המבוטח במסגרת תכנית הביטוח המשלים בה הוא חבר (שב"ן), ובנוסף להם.

במקרה של צורך בביצוע ניתוח, טיפול מחליף ניתוח, השתלה או טיפול רפואי מיוחד בחו"ל, יש לפנות לשב"ן לפני ביצוע הטיפול!

 

לפני הגשת תביעה יש לפנות תחילה לביטוח המשלים של קופת החולים בה חבר המבוטח, למצות את הזכאות המסגרת הביטוח המשלים, ורק אז להגיש תביעה.

 לפרטי התקשרות עם הביטוח המשלים בקופ''ח לחץ כאן

אם הוגשה קבלה או חשבונית מקורית לביטוח המשלים בקופה, ניתן יהיה להגיש צילום של הקבלה או החשבונית להשלמת ההחזר מחברת הביטוח, בצירוף תשובת הביטוח המשלים (אף אם זה דחה את התביעה).

לפירוט המסמכים שיש לצרף בהתאם לסוג התביעה - לחץ כאן

להגשת תביעה יש להוריד את טופס התביעה המצורף מטה, ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים, עפ"י ההוראות המופיעות בטופס.

להורדת הטופס - לחץ כאן

את התביעה ניתן להגיש בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

  • דוא"ל לתביעות ניתוחים בלבד: mail-briutms@ayalon-ins.co.il

  • דוא"ל לתביעות אחרות : tviot_briut@ayalon-ins.co.il

  • באמצעות פקס שמספרו 03-7569586

  • בדואר לכתובת:  איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 5250606, ת.ד. 10957

  • ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות סמארטפון כמסרון או בwhatsapp  למספר 050-3015829

 

למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות בטלפון:  1-800-35-20-01

או בדוא"ל:  moked-briut@ayalon-ins.co.il

למעקב אחר סטטוס תביעה באון-ליין באזור האישי שלך - לחץ כאן

bottom of page