top of page

חברות הביטוח

הפניקס הוקמה על ידי דוד חכמי ז"ל בשנת 1949, שקבע את חזון החברה על יסוד הדאגה לרווחת הפרט והבטחת עתידו ועתיד צאצאיו, כשבראש מעייניה היחס האישי והמסור כלפיכם - לקוחותיה. 

הפניקס חברה לביטוח דואגת לביטחונכם בהווה ובעתיד, תוך מתן מענה לצרכיכם בכל תחומי החיים.

הראל חברה לביטוח בע"מ הינה חברה הפעילה מעל ל-70 שנה בתחום הביטוח, וביחד עם החברה האחות דקלה חברה לביטוח בע"מ ("דקלה"), מהווה כיום הראל חברה לביטוח חלק מקבוצת הביטוח השלישית בגודלה בישראל.

חברת הביטוח "מנורה מבטחים" הינה אחת החברות המובילות בשוק הביטוח בישראל. לאורך השנים ביססה לעצמה שם של חברה אמינה, יציבה וסולידית, המעניקה ללקוחות מנורה חברה לביטוח שרות מקצועי, אמין ויעיל. מהישגיה הבולטים - יצירת התשואות הגבוהות ביותר בענף ביטוח חיים ופנסיה.

bottom of page