top of page

תפקיד היועץ בעידן הביטוח הדיגיטלי והטכנולוגי

בתקופה האחרונה אנו עדים להתפתחות מואצת של תחום הביטוח הדיגיטלי. חברות ביטוח חדשות המבוססות על דיגיטציה קיבלו אישור לפעול, חברת ביטוח ישיר ממתגת עצמה מחדש כחברת ביטוח דיגיטלית, חברות הביטוח הקיימות הקימו "מחלקות ביטוח דיגיטלי" ומגדילות פעילותן בתחום. חברות ביטוח מפתחות ומפעילות כלים לרכישת תכניות ביטוח לקהלי יעד מוגדרים תוך הקטנת הסיכונים, וחסכון בעלויות ביטוח, וכן מפעילות כלים להגשת תביעה באופן מקוון, אפשרות לקבלת מידע עדכני על כל תכניות הביטוח המנוהלות אצלן, ולבצע פעולות באזור האישי.

Business Meeting

כל זאת, בנוסף לפעילות אתרים לריכוז המידע הביטוחי של המבוטח כגון "הר הביטוח", ומנועי השוואת מחירים. המידע הזמין, החלת רפורמות שייצרו תכניות ביטוח אחידות, ותכניות ביטוח מותאמות אישית לצרכי המבוטח, מופנים לקהל צרכנים "חדש" המבקש ערך אמיתי תמורת כספו, המבקר ובודק את המוצר והשירות של חברת הביטוח, מצפה למענה מהיר, לזמינות מלאה ואינו נאמן לסוכן או לחברה כבעבר.

כל זאת, בנוסף לפעילות אתרים לריכוז המידע הביטוחי של המבוטח כגון "הר הביטוח", ומנועי השוואת מחירים. המידע הזמין, החלת רפורמות שייצרו תכניות ביטוח אחידות, ותכניות ביטוח מותאמות אישית לצרכי המבוטח, מופנים לקהל צרכנים "חדש" המבקש ערך 

אמיתי תמורת כספו, המבקר ובודק את המוצר והשירות של חברת הביטוח, מצפה למענה מהיר, לזמינות מלאה ואינו נאמן לסוכן או לחברה כבעבר.

יועץ הביטוח הקבוצתי בעולם החדש, יספק שירותי ידע לבעל הפוליסה כדי לבנות עבור העובדים ביטוח מותאם אישי, שייתן ערך מוסף ומענה אמיתי להתפתחות הרפואה והטכנולוגיה, כיסויי ביטוח ושירותים משלימים שיגדילו את חופש הבחירה והזמינות של השירותים הרפואיים. היועץ יסייע בבניית הסדר ביטוחי יעיל וחסכוני, תוך שימוש יעיל בכלים הדיגיטליים המוצעים ע"י החברות, יסייע בתקשורת והשיח עם העובדים כדי לבנות אמון שהמידע שנמסר מוגן ולא יעשה בו שימוש לרעה, ולהגביר את השימוש בכלים הדיגיטליים.

היועץ יהווה את הזרוע המקצועית של מחלקת שכר והטבות בניהול הסדר הביטוח, לרבות בקרת איכות על מערך השירות והתביעות, בחינה וניתוח דוחות אקטואריים, עדכונים שוטפים, ושינויים ושיפורים בהסדר הביטוח.

בעידן הדיגיטלי, יועץ הביטוח אשר ילווה את הארגון, ישלים את הכלים הדיגיטליים העומדים לרשות העובד, הוא ישלים את פערי המידע וחוסר הביטחון של העובד לקבל החלטה לגבי ביטוח מורכב, חשוב, ולפעמים יקר. הוא ייעץ לעובד ויתאים לו את הכיסוי הביטוחי המתאים לו בטרם רכישת הביטוח, ויסייע לעובד אם תביעתו, נדחתה ע"י המבטח, אולם ההצטרפות לביטוח, קבלת מידע, ביצוע פעולות ושינויים בתיק הביטוח, והגשת התביעה, תבוצע בכלים הדיגיטליים באופן ישיר ומקוון.

בעולם הדיגיטלי כיום ועוד יותר אף בעתיד, ישולבו כלים חכמים המנטרים ואוספים מידע לגבי ההתנהגות שלנו (פעילות גופנית, תזונה, מדדים רפואיים), שיאפשרו לצמצם סיכונים למחלות ותאונות, ולהציע תכניות זולות ומתאימות למבוטח. תכניות הביטוח, תהליכי הרכישה וסילוק התביעה יהיו פשוטים, יעילים ומהירים. לצד הטכנולוגיות המתקדמות תמיד יעמוד שירות אישי ואנושי של יועץ הביטוח מקצועי שיכוון ויסייע בעת הצורך.

bottom of page