top of page
לוטינגר-28-Edit.jpg

יועץ ומלווה אישי לעובד

מתן מידע למבוטח לגבי זכויותיו בביטוח, והכוונה וליווי מקצועי בעת תביעה, הינם נדבך חשוב בניהול הסדר הביטוח הקבוצתי, ותורמים לתחושת ביטחון ושקט נפשי אצל המבוטח.

בשנים האחרונות אנו עדים להתייקרות מחירי ביטוח הבריאות הקבוצתיים, ולהתפתחות שירותי הביטוח הדיגיטליים, זמינות המידע, ואפשרות ביצוע פעולות באופן מקוון באתר המבטח, לרבות הגשת תביעות. שינויים ומגמות אלה מחייבים את הארגון לבחון דרכים יעילות וחסכוניות לניהול הסדר הביטוח הקבוצתי.

לשם כך בנינו מערך שירות ייחודי אותו ניתן להתאים לכל ארגון בהתאם לצרכיו הכלכליים ותפיסת עולמו הניהולית.

הייעוץ והליווי האישי כוללים:

  • יעוץ בעת הצטרפות לביטוח או בעת סיום העסקה

יעוץ לעובד בעת קבלתו לעבודה, ובסיום העסקתו, לגבי בחירת הכיסוי הביטוחי המתאים לצרכיו. אנו נבחן את הביטוחים הקיימים ברשותו, ונדאג למניעת כפל כיסויי ביטוח ולחיסכון בעלויות.

 

  • יועץ מלווה אישי

ייעוץ וליווי בהגשת תביעה, לרבות מתן מידע לגבי הזכאות במסגרת הפוליסה, והכוונה לגבי השירותים הבאים:

שירות הכוונה רפואית -  בבחירת רופא או מנתח מומחה בארץ או בחו"ל, בהתאם למצבו הרפואי הספציפי של המבוטח.  

שירותי רופא מלווה - במקרה של מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב.

שירותי פסיכולוג רפואי - יעוץ וטיפול ראשוני הקשור בביצוע טיפול רפואי או במקרה של   גילוי מחלה קשה.

שירותי עו"ס רפואית - שירותי תמיכה וסיוע ראשוני, מיצוי זכויות, והכוונה לשירותים     מתאימים המוצעים ע"י ארגונים, עמותות ובקהילה.

 

  • רפרנט לכל ארגון

רפרנט מטעמנו יעמוד בקשר רציף ובזמינות מרבית עם בעלי תפקיד בארגון, ויהיה אחראי על מתן השירותים לעובדים.

הרפרנט יהיה אחראי על מערך התפעול והגביה והקשר שבין הארגון למבטח.

הרפרנט יערוך פגישות יעוץ אישיות עם העובדים במשרדי החברה בתאום מראש.

 

חברת ש. לוטינגר ושות' אינה קשורה בכל התחייבות או מחויבות עם חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח או נותן שירות כלשהו. אנו מתחייבים להעמיד לרשות לקוחותינו את כל הידע והניסיוןהעומדים לרשותנו, ולפעול באובייקטיביות, בהגינות וביושר מקצועי.

bottom of page