יעוץ ובניית הסדרי ביטוח בריאות

יעוץ ובניית הסדרי ביטוח בריאות (הגדל)

יעוץ ביטוחי בתחום הבריאות מחייב הכרת מערכת הבריאות לעומקה, כולל חוק הבריאות, הסדרי הביטוחים המשלימים, תכניות ביטוח הנהוגות בשוק, והיכרות עם ספקי שירות רפואיים. בנוסף, העיסוק בתחום מצריך ידע וניסיון בתחום התביעות, החיתום הרפואי, בתחום המשפטי, האקטוארי, וכן יכולת בניהול מו"מ עם המבטחים.
 
תהליך הייעוץ לארגון בנוי משני שלבים:
השלב הראשון – בניית הסדר ביטוח

 • איסוף מידע והכרת הקולקטיב
   
 • הסבר ומידע למקבלי ההחלטות בארגון לרבות סקירת זכויות המבוטחים במסגרת בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי, ביטוחים משלימים (שב"ן). סקירת תוכניות ביטוח קבוצתיות ופרטיות הנהוגות בשוק בתחום הביטוח הרפואי והסיעודי.
   
 • הגדרת הצרכים הביטוחיים, וקביעת מסלולי ביטוח.
   
 • קביעת הכיסויים הביטוחיים הרצויים בכפוף לצרכים הביטוחיים והכלכליים שיקבעו.
   
 • כתיבת מפרטי ביטוח, לרבות תנאי הכיסויים הביטוחיים והתנאים הכלליים, תוך בחינת היבטים רפואיים, אקטואריים ומשפטיים.
   
 • כתיבת הסכם ביטוח המגדיר את מערכת היחסים בין בעל הפוליסה למבטח, ובכלל זה אופן העברת התשלומים, פיקוח ובקרה, זכות לביטול הביטוח ולשינוי התנאים, דיווחים תקופתיים, חילוקי דעות, סמכויות שיפוט ועוד.
   
 • כתיבת נהלים הנוגעים למתן השירות וניהול התביעות.
   
 • כתיבת מכרזי הביטוח.
   
 • ליווי במו"מ עם מבטחים.
   
 • סיוע בעריכת הסכם התקשרות עם מבטח נבחר.

השלב השני - ליווי פיקוח ובקרה:

 • הטמעת התוכנית  בקרב המבוטחים, לרבות יעוץ בהפקת חבילות הדיוור, הפקת ימי בריאות במשרדים, מתן מידע באמצעות אתר האינטרנט, כנסים, ימי עיון והרצאות.
   
 • פיקוח ובקרה על מערך השירות והתביעות, בין אם ניתן באמצעות סוכנות ביטוח או ישירות על ידי חברת הביטוח.
   
 • טיפול בערעורים המוגשים ע"י המבוטחים, וייצוג ענייניהם מול המבטח.
   
 • בדיקת דוחות הפעילות של המבטח, לרבות גביית דמי הביטוח, תשלומי תביעות משולמות ותלויות, בדיקת דוחות חשבונאיים ואקטואריים.
   
 • המלצות לשיפורים ועדכונים במהלך תקופת הביטוח.
   
 • עריכת סקרי שביעות רצון וקבוצות מיקוד. בדיקה תקופתית של מערך השירות והתביעות של המבטח. 
   
 • עדכון אתר האינטרנט הייעודי של הקולקטיב, ושליחת "עיתון בריאות" תקופתי באמצעות הדואר האלקטרוני.
   
 • סיוע וליווי בעת חידוש הסכמי ביטוח .
עבור לתוכן העמוד